Loader Loading......

EN

MR WANG'S PLUGIN HOUSE

Guangzhou, Guangdong

2017

MORE PLUGIN INFO:       https://www.paopluginhouse.com/

MR WANG'S PLUGIN HOUSE

Client:Mr Wang

Location:Guangzhou, Guangdong

Date of Completion: Dec 2017

Principals:He Zhe, James Shen, Zang Feng

Project Team:Jiang Hao, Xiang Weixing, Smile Liang, Li Jiaxin, Liu Sixuan

Photographer:People’s Architecture Office, Zhan Changheng